Bezrzecze (Brunn)

Bezrzecze niemieckie Brunn. Wieś obecnie podzieloa pomiędzy Szczecinem (Osiedle Krzekowo-Bezrzecze) oraz Gminą Dobra miejscowość Bezrzecze

Bezrzecze wzmiankowane jest już w 1260 jako wieś „Beseritz”. Następna wzmianka pod nazwą Brun jest z roku 1277. Bezrzecze pierwotnie należało do Fundacji Mariańskiej. W roku 1480 książę Bogusław X po sekularyzacji klasztoru oddał wieś rycerzowi Hennigowi Lindstedt. Bezrzecze dość często zmieniało właścicieli. w 1527 właścicielem został Vivigenz I von Eickstedt. Za najważniejszą datą dla Bezrzecza można uznać rok 1589.

W tym roku wieś nabył Kanclerz Książęcy von Ramin. Bezrzecze zostało w rodzie von Raminów aż do końca wieku XIX. W roku 1828 zostało wpisane do matrykuły majątków rycerskich. Majątek zawierał folwark Owczary (Hammelstall) oraz folwark Stagenhorst o nieustalonej dziś lokalizacji. Cały majątek wynosił 4592 morg w tym 1602 pól uprawnych, 496 łąk, 37 pastwisk, 2122 lasów, 36 zabudowań i ogrodów oraz 203 jezior i i innych niużytków. w 1776 w majątek Bezrzecza włączono las (wcześniej należał do Stołczyna) zwany Günnitz. W okresie międzywojennym w części obecnie należącej do Szczecina wzniesiono osiedle mieszkaniowe o charakterze willowym.

Kościół w Brunn (Dorfkirche Brunn)
Źródło sedina.pl

Bezrzecze jest obecnie podzielone na dwie części. Ta należąca do Gminy Dobra jest dawną historyczną wsią o średniowiecznym rodowodzie, część miejska natomiast jest młodym tworem, który powstał w okresie międzywojennym.

Źródło: Tadeusz Białecki, Lucyna Turek-Kwiatkowska, Szczecin Stary i Nowy, Szczecińskie Towarzystwo Kultury, Szczecin 1991
Źródło fotografii: sedina.pl