Kandydatki na Wójta – same o sobie

21.10.2018 wybierzemy po raz kolejny nowe władze Gminy Dobra. Tego dnia zdecydujemy o kształcie Rady Gminy Dobra oraz czy w naszej Gminie dojdzie do dogrywki. Poniżej przedstawimy profile kandydatek na Wójta. Będą to jednak opinie kandydatek ze stron internetowych komitetów wyborczych, które same reprezentują. Przyjęliśmy kolejność alfabetyczną.
Teresa DERA

Jestem mieszkanką gminy Dobra od urodzenia. Tutaj jest moje miejsce do życia, tutaj mieszkają moje dzieci, tutaj wychowały się moje wnuki. Obejmując urząd Wójta Gminy Dobra postawiłam przed sobą konkretne cele, które konsekwentnie i z sukcesem zrealizowałam. W tym okresie doszło do wielu zmian, a nasza gmina stała się jednym z najchętniej zasiedlanych terenów w regionie. Gmina Dobra jest też jednym z liderów rankingów wśród zachodniopomorskich samorządów. W latach 2014-2016 średnie roczne wydatki inwestycyjne Gminy Dobra w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 1188,39 zł. Dało to naszej gminie 79. miejsce na 1559 gmin w całej Polsce. Gmina Dobra zajęła też wysokie 21. miejsce w rankingu Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju oraz 2. miejsce w rankingu finansowym samorządu terytorialnego.

Przez ostatnie cztery lata wydaliśmy na inwestycje 150 mln zł. Niewiele gmin wiejskich w naszym regionie przeznacza takie środki na rozwój. Cały czas inwestujemy w drogi, kanalizację, oświatę i zdajemy sobie sprawę, że potrzeby mieszkańców rosną. Przecież jest nas coraz więcej – już ponad 21 tysięcy. Jesteśmy chyba jedną z nielicznych gmin w Polsce, która w ostatnich latach może się pochwalić budową od podstaw lub znaczną rozbudową aż trzech szkół podstawowych – w Mierzynie, Bezrzeczu i Dobrej. Nie spoczywamy jednak na laurach, nie otwieramy szampana, tylko cały czas ciężko pracujemy, żeby w gminie Dobra żyło się jeszcze lepiej.

Dzięki Waszemu zaufaniu miałam możliwość współpracować z moim zespołem radnych. To właśnie ten zgrany zespół pozwolił nam zrealizować założone plany. W nadchodzących wyborach w składzie KWW Teresa Dera są też nowe, energiczne osoby, które chcą pracować na rzecz dobrego rozwoju gminy.

Praca Wójta wymaga wiedzy, doświadczenia oraz odpowiedzialności. Przez 12 lat mojej kadencji służę lokalnej społeczności, dbam o jej interesy i rozwiązuję problemy. Kto mnie zna to wie, że nie rzucam słów na wiatr. Mamy jeszcze wiele nowych wyzwań i celów do zrealizowania dla naszej gminy. Aby dalej działać potrzebuję doświadczonego zespołu radnych, skutecznych osób, społeczników, ze wspólną wizją rozwoju gminy Dobra.

Zaufaj nam kolejny raz. Zaangażuj się w sprawy naszej społeczności. Przyjdź na wybory. Dokonaj właściwego wyboru ludzi, którzy są GWARANCJĄ SKUTECZNOŚCI, STABILNOŚCI i DYNAMICZNEGO ROZWOJU GMINY DOBRA.

Ewa GŁOWACKA

Od urodzenia mieszkam w Mierzynie i tu mieszka też moja rodzina. Jestem szczęśliwą mężatką i matką dwóch synów. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Szczecińskim oraz Pomorskim Uniwersytecie Medycznym.

Jestem postrzegana jako aktywna, energiczna, pełna pomysłów, pracowita, otwarta na ludzi wytrwale dążąca do celu. Angażuję się w wiele przedsięwzięć i inicjatyw na rzecz mieszkańców i ich integracji. Jestem profesjonalistką w każdym działaniu.

Swoją pracę na rzecz lokalnej społeczności rozpoczęłam działając w Radzie Sołeckiej i Radzie Rodziców, gdzie byłam przewodniczącą. Przez cztery kadencje byłam Radną Gminy Dobra gdzie korzystałam ze swojej wiedzy i doświadczenie do pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Zawsze odważna, pracowita, uparcie dążyłam do celu starałam się dobrze służyć mieszkańcom i uważnie wsłuchiwać się w ich głosy. Od kilkunastu lat inicjuję działania nie tylko na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców ale pracuję na rzecz osób wykluczonych społecznie, potrzebujących pomocy, niepełnosprawnych, starszych, dzieci, młodzieży, inicjuję wydarzenia kulturalne, społeczne, skutecznie pozyskuję środki zewnętrzne na działania realizowane dla mieszkańców.Od pięciu lat jestem prezesem prężnie działającego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Mierzyn, inicjatorką powstania Teatru Słowa w Mierzynie. Byłam członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia w Policach.Od kilku lat działam jako lider Szlachetnej Paczki i pomagam potrzebującym rodzinom.

Od osiemnastu lat prowadzę własną działalność gospodarczą z zakresu usług medycznych.
Będąc Radną Gminy Dobra, byłam wiceprzewodnicząca Rady Gminy,
przewodniczyłam Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
W obecnej kadencji pracuję w Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej. W uznaniu za zasługi dla rozwoju regionu przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w 2006 roku zostałam odznaczona Złotą Odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego.

Jestem osobą, która daje gwarancję solidnego, profesjonalnego zarządzania Gminą Dobra opartego na szerokich konsultacjach społecznych.

Mój program wyborczy opiera się na filarach, których realizacja zapewni stabilny, zrównoważony rozwój całej gminie, bez podziałów, bez przywilejów dla wybranych. Program ten realizować będziemy przy Państwa udziale, bo jego założenia powstały dzięki Waszym opiniom, sugestiom i wskazówkom.

Mam wizję rozwoju naszej Gminy, wiem co należy jeszcze zrobić i wiem jak to zrobić.

Taka też chcę być jako nowa wójt, profesjonalna w działaniu, a jednocześnie bliska Wam mieszkańcom i Waszym sprawom.

Magdalena ZAGRODZKA

Gmina Dobra to moje miejsce na ziemi. Mieszkam w Mierzynie od 19 lat. Tu mam rodzinę, przyjaciół i znajomych.

Dzięki zaufaniu, którym obdarzyli mnie mieszkańcy od 16 lat działam w samorządzie lokalnym, jestem Waszą Radną. Przeszłam wszystkie szczeble samorządu. Dwie kadencje w Radzie sołectwa Mierzyn, jedna kadencja w radzie Gminy Dobra i obecnie w Radzie Powiatu Polickiego. To bardzo odpowiedzialne funkcje. Bycie radną daje mi możliwość poznania mieszkańców gminy Dobra. Mam okazję poznać ich problemy i pomóc przy ich rozwiązywaniu. Zawsze służyłam mieszkańcom, jestem otwarta, słucham ludzi i nigdy nie zostawiam nikogo samemu sobie. Czasami sytuacje są trudne i skomplikowane, dlatego mam wokół siebie wyjątkowe osoby, które tak jak i ja kochają ludzi. Razem stworzyliśmy Stowarzyszenie My w Gminie Dobra, którego mam przyjemność być Prezesem. Stowarzyszenie działa aktywnie na terenie całej gminy, ma na koncie wiele inicjatyw społecznych, charytatywnych i lokalnych.

Mam wieloletnie doświadczenie w pracy w samorządzie. Ciągle pogłębiam swoją wiedzę, uczestniczę w ważnych dla samorządu szkoleniach, zdobywam certyfikaty i podnoszę swoje kwalifikacje. Wszystko po to, aby służyć mieszkańcom swoją wiedzą, doświadczeniem i profesjonalizmem.

Źródło:
1) KWW Teresa DERA
2) KWW Ewa GŁOWACKA
3) KWW Magdalena ZAGRODZKA

Źródło fotografii:
1) KWW Teresa DERA
2) KWW Ewa GŁOWACKA
3) KWW Magdalena ZAGRODZKA