Programy wyborcze komitetów

21 października 2018 wybierzemy 21 radnych do Rady Gminy Dobra oraz Wójta Gminy Dobra. Oddawać głosy będziemy w trzech okręgach. Pierwszy okręg będzie obejmował sołectwa: Dobra, Dołuje, Wąwelnica, Skarbimierzyce, Stolec, Rzędziny, Łęgi, Buk i Grzepnica. Wybierzemy w nim 7 radnych. Drugi okręg będzie się składał z sołectw Bezrzecze i Wołczkowo, gdzie wybierzemy 6 radnych. Trzeci okręg będzie obejmował tylko Sołectwo Mierzyn – tutaj wybierzemy aż 8 radnych.

 

Od Redakcji KWW Teresa DERAKWW Lokalni Magdalena ZAGRODZKA

Oświadczenie redlica.pl

Publikujemy programy wszystkich kandydatów na stanowisko Wójta Gminy Dobra. Wyjaśniamy, że przyjęliśmy kolejność alfabetyczną. Materiały wyborcze pochodzą z otwartych źródeł wszystkich kandydatów. Za poszczególne treści Komitetów Wyborczych nie odpowiadamy. Będziemy się starali na bieżąco uzupełniać programy wyborcze. Zachęcamy również do kontaktu z nami [kliknij tutaj]. Niektórzy kandydaci nie odkryli wszystkich kart szanujemy ich decyzję. Zachęcamy wszystkie komitety do publikowania w mediach społecznościowych swoich postów pod hashtagiem #DobraWybiera. Komentarze zostały wyłączone

Dawid Klich

1. Lepsze drogi
Wzrost nakładów na budowę nowych dróg, oświetlenia ulic i chodników. Wsparcie finansowe dla powiatu przy remontach dróg powiatowych łączących miejscowości w gminie Dobra..

2. Mniejsze korki
Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo oraz miejscowości Mierzyn z Miastem Szczecin.

3. Ochrona mieszkańców przed podtopieniami
Kontynuacja budowy sieci kanalizacji deszczowej w Mierzynie, Bezrzeczu i Dobrej oraz budowa nowych sieci kanalizacji deszczowej w Wołczkowie, Dołujach, Kościnie.

4. Nowe plany zagospodarowania przestrzennego
Nowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra wpisujące się w potrzeby mieszkańców.

5. Dbamy o wodę
Rozbudowa i modernizacja ujęć wody, sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych.

6. Stawiamy na dzieci i młodzież
Rozbudowa szkoły podstawowej w Dołujach, budowa kompleksów przedszkolnych w Mierzynie i Bezrzeczu.

7. Żłobki dla najmłodszych
Budowa kompleksu żłobkowego w gminie, dofinansowanie pobytu dzieci w żłobkach.

8. Rozbudowa centrum Bezrzecza
Budowa obiektu sportowego z basenem, bezpłatna nauka pływania dla dzieci w szkołach podstawowych, kontynuacja rozbudowy części rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców.

9. Kultura na terenie gminy
Nowe programy kulturalne dla mieszkańców, budowa świetlicy na terenie sportowo-rekreacyjnym Mierzynianka w Mierzynie.

10. Rowerowa Dobra
Rozbudowa ścieżek rowerowych o 20 km nowych tras.

11. Żyć aktywnie!
Rozbudowa placów zabaw, siłowni plenerowych, budowa kolejnych obiektów sportowo-rekreacyjnych w gminie Dobra, w tym terenu rekreacyjnego przy ul. Pięknej w Dołujach.

12. Bezpiecznie w naszej gminie
Nowe samochody i sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej i Wołczkowie, współpraca z policją w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach.

13. Lepsza komunikacja autobusowa
Nowe i częstsze połączenia, bezpłatna komunikacja dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

14. Aktywny senior i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
Działania na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i potrzebujących pomocy, programy zdrowotne dla seniorów, nowe formy wykorzystania czasu wolnego dla emerytów i rencistów.

15. Korzystamy z funduszy UE
Kontynuacja skutecznego pozyskiwania i wykorzystywania nowych środków z Unii Europejskiej przez projekty inwestycyjne, szkoleniowe, podnoszące kwalifikacje, projekty dla dzieci, młodzieży, dorosłych, szkół i przedszkoli.

16. Razem możemy więcej!
Współdecydowanie mieszkańców o przyszłości gminy w oparciu o konsultacje, spotkania i Budżet Obywatelski.

Strona KWW Teresa DERA [kliknij tutaj]

PROGRAM ROZWOJU
GMINA DOBRA 2023
Wysoka jakość życia.
Dobre miejsce do pracy i odpoczynku

• Infrastruktura godna XXI wieku – drogi, woda i kanalizacja dla wszystkich.
• Podatki od nieruchomości – obniżka podatków do poziomu z roku 2016.
• Plan zagospodarowania przestrzennego i Strategia Rozwoju Gminy.
• Przedsiębiorstwo komunalne – tańsze ścieki i woda. Czystość, ład i porządek!
• Strefa ekonomiczna –szansa dla mieszkańców i przedsiębiorców.
• Bezpłatna i sprawna komunikacja –to jest możliwe i potrzebne!
• Rozwój oświaty – to konieczność i szansa dla naszych dzieci.
• Konsultacje społeczne – realny udział mieszkańców w zarządzaniu gminą.
• Poprawa jakości życia, rozwój kultury. Wsparcie dla seniorów, dzieci i młodzieży – ten potencjał trzeba wykorzystać.
• Bezpieczeństwo – ta sprawa dotyczy nas wszystkich!

Sfera inwestycyjno-gospodarcza

1. Infrastruktura godna XXI wieku – drogi, woda i kanalizacja dla wszystkich.
Dostępność wody, drogi, chodniki, ścieżki rowerowe i kanalizacja deszczowa dla wszystkich to nasz priorytet!Koniec z uznaniowym traktowaniem tych inwestycji. Koniec z zalewaniem posesji wodami opadowymi. Zostanie przyjęty harmonogram budowy i remontu dróg w gminie Dobra.
Gmina Dobra, dzięki rosnącej zamożności mieszkańców, z każdym rokiem ma coraz większy budżet inwestycyjny (w roku 2017 było to ok.46 milionów). Stać nas na lepszą infrastrukturę, godną XXI wieku i godną gminy leżącej w sercu Europy.
Gwarantujemy, że w ciągu następnej kadencji zostaną utwardzone wszystkie drogi gminne i w razie potrzeby zostaną wyposażone w niezbędną infrastrukturę kanalizacji deszczowej. Do maja 2019 roku nastąpi przyjęcie harmonogramu budowy oraz remontu dróg według sprawdzonych w Polsce wzorców, który wykluczy uznaniowość tych inwestycji. Każdy mieszkaniec będzie wiedział, kiedy i dlaczego ta właśnie droga powstaje.
Wykonamy to poprzez przekierowanie środków w budżecie inwestycyjnym na priorytetową realizację tych zadań. Ponadto kluczową sprawą dla rozwoju gminy i poprawy komfortu życia mieszkańców jest kwestia rozbudowy dróg alternatywnych i zabezpieczenia terenów pod takie działanie
Zbudujemy ścieżki pieszo-rowerowe, łączące poszczególne miejscowości naszej gminy, Szczecin i niemieckie trasy rowerowe. Jednocześnie włączymy je w sieć rowerów miejskich. Właściciele dróg prywatnych będą mogli liczyć na wsparcie w poprawie infrastruktury.

2.Podatki od nieruchomości – obniżka podatków do poziomu z roku 2016.
Obniżka podatku od nieruchomości do poziomu z 2016. Koniec z dofinasowaniem wybranych przedsiębiorców kosztem mieszkańców gminy. Sfinansujemy realizację tego punktu poprzez likwidację przywilejów podatkowych.
Sprawa ta dotyczy wszystkich płatników podatku od nieruchomości: mieszkańców i przedsiębiorców. Nie może być tak, iż dwa przedsiębiorstwa pracujące na majątku gminy(Poldek i Wodociągi Zachodniopomorskie) otrzymują rocznie 880 tysięcy (to jest 100%) umorzenia podatku od nieruchomości, a jednocześnie mieszkańcy i inni przedsiębiorcy otrzymują w tym samym roku podwyżkę w podobnej wysokości. Wszyscy mieszkańcy i przedsiębiorcy powinni być traktowani równo.

3. Plan zagospodarowania przestrzennego i Strategia Rozwoju Gminy.
Koniec z bałaganem urbanistycznym i brakiem koncepcji harmonijnego rozwoju gminy.Brak Planu zagospodarowania przestrzennego powoduje uznaniowość w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy.
Brak perspektywicznego planowania powoduje brak miejsca na rozwój przestrzeni publicznej, takiej jak: drogi alternatywne, tereny rekreacyjne, instytucje oświatowe, kulturalne itp. Co gorsza, powstająca infrastruktura nie uwzględnia zwiększania się stanu liczbowego naszej społeczności.
Opracowany kompleksowo Plan zagospodarowania przestrzennego zabezpieczy mieszkańców przed spadkiem cen ich nieruchomości związanym ze zmianą przeznaczenia sąsiednich działek i zlikwiduje konflikty społeczne pomiędzy mieszkańcami i inwestorami (przykład SkrawMet Wąwelnica czy MTS w Mierzynie). Każdy mieszkaniec naszej gminy będzie wiedział, co powstanie za jego płotem nawet w perspektywie kilkunastu lat.
Tylko dobry i zrównoważony Plan zagospodarowania przestrzennego gwarantuje harmonijny rozwój gminy.

4. Przedsiębiorstwo komunalne – tańsze ścieki i woda. Czystość ład i porządek!
Koniec z eksploatacją naszego majątku za przysłowiowe grosze przez prywatne firmy i spółki. Koniec z bałaganem, niesprzątniętymi ulicami i niewykoszonymi poboczami. Koniec z niedostatkiem wody pitnej.
Powstanie jedno przedsiębiorstwo komunalne, które będzie kompleksowo obsługiwało gospodarkę komunalną gminy, zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odbiór ścieków. Dobrze zarządzane i wyposażone przedsiębiorstwo tego typu zagwarantuje czystość, ład i porządek oraz dostawę wody i odbiór ścieków w korzystniejszej niż obecna cenie. Oponenci powiedzą Wam, że to niemożliwe. A my mówimy Wam: spójrzcie na gminę Kołbaskowo. Oni przeszli tę samą drogę, którą my Wam proponujemy. Ponadto przedsiębiorstwo komunalne nie wypracowuje zysków w przeciwieństwie do pracujących na naszym mieniu firm prywatnych i spółek. Naszym celem jest zagwarantowanie ciągłości dostaw wody, obniżenie jej ceny, a także kosztów związanych ze ściekami.

5. Strefa ekonomiczna – szansa dla mieszkańców i przedsiębiorców.
Utworzenie specjalnej strefy gospodarczej wzdłuż nowo powstającej obwodnicy zachodniej z systemem ulg podatkowych dla inwestujących przedsiębiorców lub przenoszących działalność z terenów mieszkalnych gminy.
Ten problem dotyczy nas wszystkich. Lata zaniedbań ekipy rządzącej w tej dziedzinie doprowadziły do absurdalnych sytuacji, gdzie nawet inwestycje przemysłu ciężkiego powstają na terenach mieszkalnych.
Rozwiązaniem jest stworzenie specjalnej strefy gospodarczej (park przemysłowy) na terenach niezamieszkałych i niegraniczących z osiedlami wzdłuż nowo powstającej obwodnicy zachodniej Szczecina. System ulg podatkowych i bonusy w zakupie gruntów dla przedsiębiorców przenoszących swoją działalność z terenów zamieszkałych naszej gminy do parku przemysłowego stworzy możliwość uporządkowania obecnego niezadowalającego stanu rzeczy.

Sfera społeczna

1. Bezpłatna i sprawna komunikacja – to jest możliwe i potrzebne!
Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań stosowanych z powodzeniem w Europie i Polsce. Dobra dostępność komunikacji dla wszystkich miejscowości naszej gminy.Koniec z przestarzałym, psującym się taborem i spóźniającymi się autobusami.
Komunikacja miejska kosztuje nas, mieszkańców gminy, około 6 milionów złotych rocznie i do tego musimy jeszcze płacić za bilety. Za tę sumę jesteśmy w stanie zagwarantować wszystkim mieszkańcom gminy Dobra bezpłatną komunikację gminną opartą na nowoczesnych rozwiązanych stosowanych z powodzeniem w Europie i Polsce. Liczba linii komunikacyjnych nie ulegnie zmianie. Dojdą za to dodatkowe połączenia obsługujące za pomocą małych busów odległe miejscowości, takie jak np. Sławoszewo. Co najważniejsze, wszystkie autobusy będą nowe, dostosowane do osób mających trudności w poruszaniu się.

2. Rozwój oświaty – to konieczność!
Przyjazna edukacja i oświata: szkoły, przedszkola i żłobki otwarte na potrzeby mieszkańców. Stała modernizacja istniejącej bazy oświatowej odpowiadająca na potrzeby mieszkańców. Zapewnienie dostępu do żłobków i przedszkoli wszystkim dzieciom w gminie. Wydłużenie czasu pracy żłobków i przedszkoli zgodnie z potrzebami rodziców.
Mamy wszelkie możliwości, aby szkoły gminne były jednymi z najbardziej przyjaznych w całym regionie. Będą oferowały również najlepsze w regionie warunki pracy dla nauczycieli i personelu wspierającego.
Do tego potrzebna jest nie tylko dobra infrastruktura, ale także skierowanie środków na dodatkowe, bezpłatne zajęcia pozalekcyjne, wprowadzenie większej liczby godzin języka angielskiego oraz języka niemieckiego, a także wymianę młodzieżową. Zostanie stworzona atrakcyjna oferta zajęć sportowych w oparciu o zasoby gminy – rowery, jazda konna, tenis, lekkoatletyka, piłka nożna itp. Opracujemy specjalny program stypendialny dla dzieci szczególnie uzdolnionych z terenu naszej gminy oraz dzieci mających trudności edukacyjne.
Dzieci z terenu gminy będą korzystać w ramach zajęć w szkole z basenu (z trenerem pływania), podobnie jak ma to miejsce w szkołach szczecińskich, gdzie dzieci są dowożone na basen i stamtąd odwożone z powrotem do szkoły.

3. Konsultacje społeczne – realny udział mieszkańców.
Większy udział mieszkańców w podejmowaniu najważniejszych decyzji poprzez system realnych konsultacji społecznych w sprawach dotyczących nas wszystkich, np. opłat za śmieci lub dalszej formuły funkcjonowania Straży Gminnej czy planowania i realizacji każdej inwestycji powyżej 0,5miliona złotych.
W planach mamy transmisje na żywo w internecie sesji Rady Gminy odbywających się w godzinach popołudniowych, czyli w czasie, kiedy każdy z zainteresowanych mieszkańców będzie mógł je obejrzeć. Wszystkie wydatki będą planowane wspólne z mieszkańcami i przedsiębiorcami już od samej idei aż do oddania inwestycji.

4. Poprawa jakości życia, rozwój kultury. Wsparcie dla seniorów, dzieci i młodzieży – ten potencjał trzeba wykorzystać.
Realne wsparcie klubów sportowych, organizacji kulturalnych i muzycznych posiadających sekcje dziecięce, młodzieżowe i oferujące system wsparcia i kółka zainteresowań dla naszych seniorów.
Naszym celem jest przystosowanie archaicznych placów zabaw do nowych potrzeb i wymagań popularnych sportów, takich jak np. jazda na rolkach. Chcemy stworzyć nowe, specjalne ścieżki dla biegaczy. Mieszkańcy, w szczególności zaś seniorzy, zasługują na bardziej rozbudowaną ofertę ze strony gminy. Mamy zamiar stworzyć i konsekwentnie realizować program, który poprawi jakości życia seniorów w oparciu o konsultacje i propozycje ze środowiska mieszkańców naszej gminy. Coroczny Bal Seniora czy wyjazd to niewystarczające wsparcie dla tak istotnej grupy społecznej. Potrzebne są kolejne inicjatywy wychodzące naprzeciw oczekiwaniem środowiska seniorów.
Istotne jest dla nas przekazywanie części zadań gminy do realizacji przez organizacje pozarządowe, np. z zakresu kultury, sportu czy opieki społecznej. Spowoduje to rozbudowanie oferty i zwiększy zaangażowanie społeczności. Wzrośnie integracja mieszkańców gminy poprzez zmianę form działalności Gminnego Centrum Kultury i bibliotek oraz stworzenie i wdrażanie programów integracyjno-edukacyjnych dla mieszkańców gminy.

5. Bezpieczeństwo – ta sprawa dotyczy nas wszystkich!
Bezpieczna droga do szkoły. Przekierowanie zadaniowości Straży Gminnej. Bezpieczne przejścia dla pieszych. Stworzenie nowoczesnego monitoringu społecznego.
Kwestia bezpiecznej drogi do szkoły jest dla nas priorytetowa – w końcu dotyczy naszych dzieci! W tym celu chcemy doprowadzić do wytyczenia specjalnych ścieżek, tak aby każde dziecko mogło bezpiecznie dojść do szkoły. Naszym celem jest także spowolnienie ruchu pojazdów przy szkołach poprzez rozwiązania z powodzeniem stosowane w innych gminach.
Chcemy przebudować istniejące i zbudować nowe przejścia dla pieszych, dobrze oznakowane i oświetlone, wyniesione, jak np. na ul. Łukasińskiego.
Zasadne wydaje się nam przekierowanie roli Straży Gminnej, przekształcenie jej w instytucję dbającą o porządek publiczny i służącą wsparciem mieszkańcom. Wy zadecydujecie tym w referendum, jak ma wyglądać przyszłość oraz ewentualna zadaniowość Straży Gminnej.
Niezwykle istotne jest dla nas stworzenie nowoczesnego bezobsługowego monitoringu społecznego na terenie gminy w celu poprawy bezpieczeństwa oraz ograniczenia przestępczości. Punktem dojścia jest monitoring przy szkołach, głównych skrzyżowaniach oraz w newralgicznych miejscach każdej miejscowości. Nagranie z kamer w przypadku zgłoszenia incydentu przekazywane będzie organom ścigania lub instytucjom, które wystąpią o jego udostępnienie.

Strona KWW Ewa GŁOWACKA [kliknij tutaj]

1. Plan zagospodarowania przestrzennego
Powstrzymam chaos przestrzenny. Wstrzymam praktykę wydawania warunków zabudowy dla wysokich osiedli w sąsiedztwie niskiej zabudowy. Zadbam o architekturę gminną. Będę się sprzeciwiać powstawaniu uciążliwych zakładów przemysłowych w sąsiedztwie domów jednorodzinnych lub w centrum osiedli mieszkaniowych. Wyznaczę miejsca dla inwestorów niezakłócające spokoju i komfortu życia mieszkańców naszej gminy. Ureguluję kwestie związane z masztami telefonii komórkowej. Będę dbać o ochronę terenów Natura 2000.

2. Infrastruktura drogowa
Stworzę program naprawczy budowy dróg gminnych. Zadbam o drogi i dojazdy do posesji, które są fundamentem bezpieczeństwa naszego i naszych dzieci. Zwiększę środki na budowę dróg docelowych z całą infrastrukturą. W obszarach o małej gęstości istniejącej zabudowy, w zależności od jej procenta, zapewnię drogi z płyty lub drogi w ramach programu eksperymentalnego. Zwiększę udział gminy w umowach partycypacyjnych.

3. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna
Zmienię strukturę organizacyjną polityki wodno- -kanalizacyjnej w naszej gminie. W ramach tego doprowadzę do: n zwiększenia wydatków na infrastrukturę wodnokanalizacyjną, a tym samym zwiększenie udziału gminy w umowach partycypacyjnych, n intensyfikacji współpracy z Wodociągami Zachodniopomorskimi w celu budowy sieci rurociągów zaopatrujących naszą gminę w wodę, n rozwiązania problemu braku wody w miesiącach letnich dzięki budowie studni głębinowych.

4. Infrastruktura deszczowa
Uruchomię proces długotrwałej odbudowy infrastruktury deszczowej całej gminy. Rozpoczniemy MOJE PROPOZYCJE DLA GMINY DOBRA budowę zbiorników retencyjnych i sieci drenów, które zapobiegną podtopieniom i powodziom powstającym w wyniku niekontrolowanego niszczenia starych drenaży, zasypywania oczek wodnych, rowów melioracyjnych, naturalnych zbiorników wodnych, a także zmieniającego się klimatu i gęstej zabudowy. Wprowadzę system natychmiastowej pomocy mieszkańcom dotkniętym tymi zjawiskami. Pragnę zaznaczyć, że zapóźnienia są tak duże, że rewitalizacja infrastruktury deszczowej wymaga kosztownych i długotrwałych działań niemożliwych do zrealizowania podczas jednej kadencji.

5. Pakiet socjalno-oświatowy
Rozbuduję szkołę i zmienię projekt budowy przedszkola w Mierzynie na bardziej perspektywiczny i uwzględniający potrzeby mieszkańców żłobek. Uruchomię budowę dużego przedszkola ze żłobkiem w Bezrzeczu, służącego także mieszkańcom Wołczkowa. Zlikwiduję dwuzmianowość w szkole w Bezrzeczu dzięki przeniesieniu klas zerowych, lub jeśli będzie taka potrzeba klas I-III do nowego budynku. Doprowadzę do budowy przedszkola ze żłobkiem w Dobrej, z którego będą korzystały dzieci z okolicznych miejscowości. Sfinansuję z gminnych funduszy szkolny autobus dowożący 4 dzieci szkolne i przedszkolne ze wszystkich miejsco- wości naszej gminy do placówek oświatowych. Zapewnię etat pedagoga pilnującego bezpieczeństwa naszych dzieci w autobusie i poza nim. Celem gminy będzie dążenie do 100-procentowej dostępności szkół, przedszkoli i żłobków dla dzieci rodziców zameldowanych w naszej gminie. Będę wspierać powstawanie społecznych i prywatnych przedszkoli i żłobków. Na terenie gminy powstaną ogólnodostępne i bezpieczne place zabaw dla dzieci. Rozpocznę budowę dużego Domu Kultury w Mierzynie, będącego miejscem prób i występów organizacji, kół, stowarzyszeń, zespołów, teatrów i innych amatorskich i półzawodowych zespołów, prowadzących działalność kulturalną w gminie Dobra. Dom Kultury wzbogaci życie kulturalne naszej gminy i stanie się miejscem spotkań jej mieszkańców. To my, mieszkający tutaj, będziemy kształtować jego program. Posłuży integracji naszej społeczności, będąc przestrzenią wolnej wymiany myśli i wzajemnej inspiracji. Doprowadzę do powstania gabinetu geriatrycznego oraz wdrożenia pakietu rehabilitacyjnego dla naszych seniorów. Będę kontynuować organizację wycieczek integracyjnych, a także – jako nowość – zorganizowanych wyjść do teatru i na imprezy kulturalne czy wieczory taneczne służące aktywizacji społecznej. Będzie to jedno z zadań Domu Kultury. Gmina zapewni wsparcie dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji ze względu na ciężką chorobę czy niepełnosprawność. Ufundujemy z budżetu pakiet refundacyjny na komunikacyjne bilety okresowe dla uczącej się młodzieży zameldowanej w gminie Dobra. Pakiet będzie dotyczył młodzieży pominiętej w porozumieniu między Gminą Dobra a Miastem Szczecin. Doprowadzę do aktywizacji młodych ludzi poprzez programy szkoleniowe i dokształcające oraz do reaktywacji zabaw tanecznych dla młodzieży i dorosłych w miejscowościach najbardziej oddalonych komunikacyjnie od Szczecina

Strona KWW Magdalena ZAGRODZKA [kliknij tutaj]

Źródło:
1) KWW Teresa DERA
2) KWW Ewa GŁOWACKA
3) KWW Magdalena ZAGRODZKA