Friedrich Ackermann. Objął stanowisko 01.01.1907. Okres sprawowania przezeń urzędu przypada na czas rozkwitu gospodarczego Niemiec.

Friedrich Ackermann urodził się 25 grudnia 1866 w Bądlach koło Pruskiej Iławy w Prusach Wschodnich. Jak wspomnieliśmy na wstępie urząd Nadburmistrza Szczecina objął 01.01.1907 sprawował aż 16.04.1931 roku. Okres ten obejmuje dalszy rozwój miasta. Friedrich Ackermann bardzo chętnie sięgał po nowinki architektoniczne rodem ze stolicy Niemiec – Berlina. To za jego kadencji właśnie buduje się czteropiętrowe budynki mieszkalne.

Za budowę zachodnich dzielnic stoi nie kto inny jak sam Friedrich Ackermann. To właśnie on wydał zgodę na budowę w rejonie ulic Hoene-Wrońskiego–Mickiewicza osiedla, które później otrzyma nazwę Ackermannshöhe. Za budowę tego urokliwego zespołu zabudowań stała Powszechna Spółdzielnia Budowlana (Allgemeine Baugenossenschaft Stettin) powołana do życia w roku 1911 przy poparciu Nadburmistrza Friedricha Ackermanna

Friedrich Ackermann trwale odcisnął swój ślad w Szczecinie nie tylko zabudową obecnych osiedli Pogodno i Łękno. To własnie za jego kadencji powstały obiekty, z którymi Szczecin jest kojarzony w Polsce. To za jego decyzją powstały Wały Chrobrego nazwane na cześć wielkiego poprzednika Hakenterrasse.

Wydatnie przyczynił się również do rozwoju komunikacji miejskiej w Szczecinie. Znacznie przedłużono miejskie linie tramwajowe. Za jego kadencji unowocześniono wodociągi i kanalizację, rozbudowano port oraz Stocznię “Vulcan”, rozwinęło się szkolnictwo zawodowe i średnie, otwarto miejską bibliotekę publiczną.

Za jego rządów w granice miasta z powiatu Randow zostały włączone Pogodno, Świerczewo i północna część Niebuszewa. W zamian za kupno od rodziny Quistorpów fragmentu osiedla Łękno (lub Nowe Łękno), miasto wzbogaciło się także o Quistorp Park – współczesny Park Kasprowicza.

Zmarł 09.11.1931 w Szczecinie został pochowany na Cmentarzu Centralnym (Hauptfriedhof)

Źródło:
1) Wybitni szczecinianie katalog ze zbiorów Książnicy Pomorskiej, Zamek książąt Pomorskich, Szczecin 1993
2) wikipedia.pl

Źródło fotografii:
wikipedia.pl

Dawid Klich | 19.02.2017 | Historia