Wołczkowo wybrało. 03.02.2015 w klubie w Wołczkowie odbyło się zebranie wiejskie, którego głównym punktem były wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Wołczkowa.

Na funkcję Sołtysa startowała tylko jedna osoba obecna pani Sołtys Leokadia Rygielska. Zebranie mieszkańców Wołczkowa wybrało Sołtysa oraz Radę Sołecką dopiero za drugim podejściem. Godzinę rozpoczęcia przesunięto z godziny 18:00 na godzinę 18:30 z powodu braku wymaganego quorum.

Obyło się bez niespodzianek. Wygrała obecna pani Sołtys Leokadia Rygielska. Następną decyzją zebranych było uchwalenie sześcioosobowej Rady Sołeckiej w składzie:
Mieczysława Brzostowska,
Robert Marzec,
Maciej Agaciński,
Maria Pizzi,
Jolanta Geniusz,
Mirosław Półgęsek.

Dawid Klich | 05.02.2015 | Wybory