Do dnia dzisiejszego nurtowało mnie pytanie od kiedy nasza miejscowość nazywa się Redlica.

Rozporządzenia Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 1 lipca 1947 r. o przywróceniu i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości opublikowanego Monitorze Polskim z 1947 nr 111 poz. 719 gdzie czytamy “Na podstawie art. 2 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 o ustaleniu nazw miejscowości i o numeracji nieruchomości (Dz.U. R. P. Nr 95 Poz. 850) oraz art. 2 dekretu z dnia 13 listopada 1945 o zarządzie Ziem Odzyskanych (Dz. U. R. P. Nr 51 Poz. 295) ustala się w brzmieniu polskim nazwy oraz pisownię miejscowości podanych w § 1. przeczytaj

Na podstawie tego dokumentu z 1 lipca 1947 roku na polskich kartach historii pojawia się Redlica. Przynależy do powiatu szczecińskiego (trzecia kolumna dokumentu). Pod dokumentem podpisał się Minister Administracji Publicznej Edward Osóbka-Morawski i w zastępstwie Ministra Ziem Odzyskanych J. Dubiel. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.

Niniejszym 1 lipca 1947 historia nazwy miejscowości dopełniła się dziś możemy nakreślić następującą oś czasową:

  • 1841-08/09.05.1945 Marienthal
  • 08/09.05.1945-30.06.1947 Maryszewo
  • Od 01.07.1947 Redlica

Kwestią otwartą zostanie natomiast dlaczego akurat Redlica. Nijak to się ma do Marienthal i jej spolszczonej nazwy Maryszewo. W szczególności, że wg. Encyklopedii PWN redlica to element roboczy siewnika i sadzarki; tworzy rowek w glebie, do którego są wysiewane nasiona lub wysadzane sadzonki; m.in. r. płozowe, radełkowe i tarczowe.. Niemniej jednak daje to impuls do następnych poszukiwań co było powodem zmiany na Redlica.

Fragment rozporządzenia z 01.07.1947
źródło: Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych … przeczytaj

Dawid Klich | 04.08.2014 | Historia