Zapomniany bruk Marienthal. Podczas prowadzonego właśnie remontu drogi robotnicy odkryli coś co zapewne pamięta niewielu mieszkańców Redlicy. Mianowicie … bruk. Droga brukowana wiodła nas od Wąwelnicy (Wamlitz) do Bezrzecza (Brunn). Co ciekawe miała ona nieco inny przebieg.

Na odcinku od dzisiejszego ronda do parku droga była zamknięta. Był to teren znajdującego się tutaj folwarku z dworkiem, późniejszego budynku PGR (niestety rozebranego już).

Bruk pamięta jeszcze czasy byłego właściciela przedwojennego folwarku Marienthal Augusta Hildacha z Wołczkowa (Völschendorf) wg. niemieckich ksiąg adresowych z roku 1939 (Niekammer’s Landwirtschaftliche Güteradreßbücher. Band I: Landwirtschaftliches Adreßbuch der Provinz Pommern) oraz 1943 (Stettiner Adreßbuch 1943 : 700 Jahre Stettin (1243-1943). Nie wiemy natomiast czy widoczny obecnie bruk powstał 1928 za administratora o nazwisku Napral (Parey’s Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche: Vollständiges Adressbuch. Band Pommern hrsg. von der Landwirtschaftskammer für die Provinz Pommern)

Z jednej strony szkoda tracić taki „skarb” minionej epoki Marienthal, z drugiej zaś strony Redlica zyskuje nową drogę. Niemniej jednak wciąż notujemy straty. Zniknęły tory Randower Kleinbahn, zniknął dworek, za kilka tygodni zniknie bruk, równocześnie znika w naszych oczach park. Na szczęście udało nam się utrwalić na fotografiach coś co kiedyś było dojazdem do przedwojennej miejscowości Marienthal.

Na fotografii powyżej:
Odsłonięty bruk Marienthal
Źródło: własne