Czy Redlica była częścią Szczecina? 15.10.1939 z mocy uchwały rządu Rzeszy Niemieckiej zostaje utworzone Wielkie Miasto Szczecin (Großstadt Stettin) w skład, którego weszło m.in 31 gmin Powiatu Randow (Landkreis Randow) w tym Gemeinde Völschendorf (Gmina Wołczkowo), którego z kolei częścią składową był folwark Marienthal.

Źródła niemieckie twierdzą, że Gemeinde Völschendorf weszła w skład Wielkiego Miasta Szczecin „Am 15. Oktober 1939 wurde Marienthal zusammen mit Völschendorf in die Stadt Stettin eingemeindet.” – W dniu 15 października Marienthal wraz z Völschendorf weszła w skład Miasta Szczecina (tłum. redakcja). Taką wzmiankę znaleźliśmy w niemieckim opracowaniu hasła Marienthal na wikipedia.de.

Polskie źródła podają w skład Großstadt Stettin weszła część Gminy Wołczkowo (Pod redakcją Bogdana Wachowiaka, Dzieje Szczecina tom 3. 1806-1945, Wydawnictwo 13 Muz, Szczecin 1994). Autorzy książki niestety, nie wymieniają folwarku Marienthal czy i on wszedł w skład Wielkiego Miasta Szczecin.

Dodatkowego smaczku dodaje fakt, że w książce adresowej z 1943 roku (Stettiner Adreßbuch 1943:700 Jahre Stettin (1243-1943) znajdziemy znaną już informacje August Hildach Besitzer gut Marienthal August Hildach właściciel majątku Marienthal.

Stąd nasze pytanie na, których źródłach się opierać niemieckich czy polskich? Czy Marienthal była częścią Großstadt Stettin? Dopóki nie znajdziemy potwierdzenia tego w polskich źródłach dopóty będzie trwała dyskusja. Byliśmy w Szczecinie czy to melodia przyszłości.