Droga gminna a dopuszczalne obciążenie. Opisywana na łamach naszego serwisu “droga” a właściwie co to z niej zostało to nie jedyny problem naszej wsi.

Następny nie dostrzeżony problem przez władze Gminy to regularne przejeżdżanie ciężkiego sprzętu budowlanego a nierzadko nawet TIRów. Nie muszę tutaj jaki wpływ na nasze domy mają drgania z tym związane. Ten charakterystyczny dźwięk drgania szkła jest słyszalny przy każdym przejeździe. Drgające szkło nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo nasze i bezpieczeństwo naszych dzieci. Możemy mieć uzasadnione obawy, że kiedyś tutaj dojdzie do tragedii. Miejmy nadzieję, że ten scenariusz się nie sprawdzi.

Samochody jeżdżą przez naszą miejscowość z prędkościami przekraczający dopuszczalną tutaj czterdziestkę. Ileż to razy musieliśmy schodzić piratom drogowymi by nie być przez nich rozjechanym. Ileż razy musieliśmy zjeżdżać z drogi unikając zderzenia. Skutki takich przejazdów odczuwamy codziennie jeżdżąc po dziurawej drodze w kierunku Bezrzecza.

poniżej zamieszczamy art. 41 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych

Art. 41. 1. Koszty związane z określeniem tras przejazdu oraz przystosowaniem odcinków dróg do przejazdu pojazdów nienormatywnych pokrywa dokonujący tych przejazdów.

(…)
4. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, mając na uwadze stan techniczny dróg oraz ochronę dróg przed zniszczeniem.

5. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, mając na uwadze potrzebę zapewnienia ruchu tranzytowego.

6. Drogi inne niż określone na podstawie ust. 4 i 5 stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.”

Dawid Klich | 05.07.2011 | Wiadomości